p&o advies

Ik ondersteun organisaties bij de invoering van HRM-instrumenten en bij cultuurveranderingsprocessen wanneer de organisatie een slag wil maken in het verhogen van de professionaliteit en effectiviteit van haar medewerkers.

Bijvoorbeeld wanneer de organisatie de ontwikkeling van medewerkers wil stimuleren om haar doelstellingen te behalen, de managementstijl meer op basis van coaching ingericht moet worden of wanneer de cultuur toe is aan het elkaar open en respectvol aanspreken op gedragscompetenties.

Daarbij vind ik het belangrijk om managers op een inzichtelijke en praktische manier te leren werken met o.a. competenties, gespreksmethoden en coachingsvaardigheden waardoor zij effectiever kunnen communiceren in de eigen werkpraktijk.

Bij de invoering van competentiemanagement zie ik het als belangrijkste uitdaging om concrete en werkbare instrumenten te introduceren die aansluiten bij de cultuur van de organisatie. En daarnaast om managers te prikkelen hun gedragsrepertoire te verbreden zodat zij meer draagvlak en acceptatie verkrijgen bij medewerkers.

Enerzijds wil ik mij kunnen identificeren met de missie, doelen en cultuur van de organisatie, anderzijds bied ik de objectiviteit van een buitenstaander en de analytische scherpte van een professional.

Branches waar ik in de loop der jaren gespecialiseerd in ben geraakt:

retail, media, goede doelen organisaties en kinderopvang.